Varkens


Als varkenshouder wordt er veel van u gevraagd. U wilt op voorspelbare wijze veel gezonde biggen groot brengen of veel goede vleesvarkens afleveren. Uw eigen vakmanschap en passie vormen hier de belangrijkste basis.
 
Als ondernemer verzamelt u het juiste team van specialisten (voeding, gezondheid, fokkerij, klimaat) om u heen. Samen werkt u aan een optimale weerstand en goede gezondheid van uw dieren. Gezonde voeding speelt hierin een cruciale rol.

Gunnewick Mengvoeders hecht er grote waarde aan, dat de specialist die het voer samenstelt ook zelf op de varkensbedrijven komt.  Hierop kan hij direct reageren en zo nodig het voer of voerschema’s aanpassen. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan dit een compleet voer of een bedrijfsaanvullend voer zijn wat zowel droog als nat gevoerd kan worden.
Tevens kopen wij onze grondstoffen in bij vaste leveranciers zodat ons voer een hoge voorspelbaarheid heeft.